DOWNLOAD LISTS
LIVE RESULTS
live
KOLINA TELETEXT
live

Rregullat e lojës së bastorës ''KOLINA"

Lojtar potencial është ai i cili posedon tiketën e shtypur nga njëri prej kompjuterve të bastorës Kolina
Shuma minimale për të luajtur është 1.00 € ndërsa max pa limit
Shuma minimale për lojrat singël është 3.00 € ndërsa max pa limit
Pagesa maximale per tiketë 5.000 €
Tiketa është valide nëse ka 4 lojë fixe (1.X.2) ose një lojë me pjesë dhe dy fixa

Rregullat në rastin e ndërprerjes ose mosluajtja e ndeshjes deri në ditën e fundit të një gjiroje
1.Futboll,basketboll,hendboll,vaterpoll,hokej,ragbi,tenis etj
Nëse ndeshja ndërprehët në pjesën e parë, ndeshja është e pavleshme për krejtë llojet e lojëve.
Nëse ndeshja ndëprehet pas përfundimit të pjesës së parë e para fillimit të pjesës së dytë si dhe pa mar parasysh kur në pjesën e dytë rezultati në momentin e ndërprerjes do të jetë valid-përfundimtar për krejt llojet e lojëve,përfshirë tipet Singl dhe tipet me total gola.
Lojtari mund të luaj edhe me kombinime ku vlen shpërblimi me minus 1 lojë 2,3,4,5 e më shumë lojë (hendikep,qift,tek,i pari jep gol,i dyti,më tepër gola,barazim gola,gjithsejtë gola pjesa e pare,e dytë,një gol,dy gola,etj)
Nëse lojtari ka në tiket 3 lojë të luajtura dhe për shkaqe të ndryshme anulohet një lojë dhe ajo lojë nuk përseritet deri ne ditën e fundit të asaj gjiroje atëherë llogaritet koficienti me 1.oo dhe tiketa paguhet për 2 lojët e luajtura dhe të qëlluara.
Për ligat e Turqisë , Bullgarisë , Greqisë , Polonisë , Hungarisë , egziston mundësija e zgjedhjes së të gjitha lojëve pa kufi në tiket.
Nëse loja e cila gjendet në bilten është shtypur në tiketë ,por bazuar ne së paku dy informacione Ndërkombtare ajo lojë është luajtur më herët se termini i caktuar për atë lojë në bilten atëherë ajo lojë llogaritet me koficient 1,oo .
Organizatori mbanë të drejtën e caktimit të terminit për pranimin e pagesës së tiketës mbrenda dite si dhe për shumën e investimit
Loja singël mund të luhet çfardo loje e cila ka koficientin 1.05 dhe organizatori mban të drejtën e mos pagesave të lojës singël
Organizatori mban të drejtën e ndryshimit të shumës min,dhe max,të pagesës së ndonjë tikete
Tërheqja e fitimit bëhet ekskluzivisht vetëm me prezentimin e tiketës
Bastorja "KOLINA" ka mundsin e WINERIT ( W1 , W2 ) për lojën ku në qoftë se rezultati final i lojës përfundon i barabartë atëherë investimi i juaj për atë tiketë kthehët.
Vërejtje !-Afati për tërheqjen e fitimit është 12 ditë prej ditës së përfundimit të lojës së fundit në tiketë
Të gjithë ata lojtarë të cilët luajnë në Bastore Kolina paraprakisht janë të pajtimit me rregullat e bastores.
Bastore e Licencuar